My MSD
Animal Health

Kies uw diersoorten (min. 1)

Om u te kunnen ondersteunen bij de dagelijkse praktijk, heeft MSD Animal Health een sectie gecreëerd met wetenschappelijke informatie. Deze sectie is gewijd aan ziektes en andere problemen waar u tijdens het uitoefenen van uw beroepen mee te maken kunt krijgen. Van iedere pathologie komen de oorsprong, de symptomen, de diagnose, de behandeling en de preventie grondig aan bod. Daarnaast zijn ook interne en externe links, video’s en afbeeldingen voorzien met als doel de informatie zo volledig mogelijk te maken.
Selecteer uw onderwerp naar keuze via een zoekopdracht met behulp van de filter.

Filter naar uw noden

Documentatie

Titel Overzicht

Actinobacillus pleuropneumoniae, de veroorzaker van eenzijdige bloederige pneumonie en borstvliesontsteking (ook wel APP genoemd) kan op varkensbedrij…

Bioveiligheid wordt gedefinieerd als "de bescherming van gevoelige dierpopulaties tegen introductie en overdracht van besmettelijke pathogenen" en is …

Bordetella bronchiseptica is een veelvoorkomende oorzaak van respiratoire problemen bij onze huisdieren.

Deze kiem is facultatief pathogeen en komt d…

Infectieuze tracheobronchitis of besmettelijke hondenhoest (vroeger kennelhoest genoemd), is een zeer besmettelijke aandoening van de keel, de trachea…

Het feliene calicivirus (FCV) is, samen met het feliene herpesvirus, de belangrijkste veroorzaker van niesziekte bij de kat. Ook chlamydia kan een rol…

Chlamydia wordt, samen met calicivirus en herpesvirus , geassocieerd met niesziekte bij de kat.

Een infectie met C. felis leidt vrijwel altijd tot con…

Porcien circovirus type 2 (PCV2) is een virus die endemisch aanwezig is in België. Het is een onderdeel van het Porcien Respiratoir Ziektecomplex (PRD…

Coccidiose komt wereldwijd bij pluimvee voor en wordt veroorzaakt door ééncellige parasieten waarvan de meeste tot het geslacht Eimeria behoren. Eimer…

Colostrum of biest is van essentieel belang voor de passieve immuniteit van kalveren, die immers zonder immunoglobulines geboren worden. Deze passieve…

Diabetes mellitus (DM) is een chronische aandoening van het koolhydraatmetabolisme ten gevolge van een absoluut of relatief insulinetekort. Er wordt m…

Diabetes mellitus (DM) is een chronische aandoening van het koolhydraatmetabolisme ten gevolge van een absoluut of relatief insulinetekort. Er wordt m…

De droogstand is een zeer belangrijke fase in de lactatie van de koe. Tijdens deze periode krijgt het melkproducerend uierweefsel immers de kans om te…

Diarree in de eerste levensdagen wordt ook wel neonatale diarree of geboortediarree genoemd. De symptomen ontstaan bij een onevenwicht tussen de infec…

De ziekte van Glässer is een aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus parasuis. Deze bacterie komt endemisch voor in de varkenspo…

De ziekte van Gumboro of IBD (infectious bursal disease) komt wereldwijd bij kippen voor. Deze aandoening leidt vooral tot aantasting van de bursa, ee…

Intradermale toediening is een nieuwe toedieningsweg voor vaccins die heel wat voordelen biedt op vlak van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselvei…

Infectieuze bronchitis (IB) is een veel voorkomende, zeer besmettelijke ziekte bij kippen. Infectieuze bronchitis komt wereldwijd voor in alle landen …

Vooral in de intensieve melkveesector komen klauwproblemen vaak voor. Dit houdt een serieuze financiële kost in voor de sector, vooral door verminderd…

Infectieuze laryngotracheïtis (ILT) is een virale infectie van het ademhalingsstelsel van pluimvee die vooral bij kippen voorkomt. Tijdens een ILT inf…

Neonatale kalverdiarree is diarree die optreedt bij kalveren jonger dan een maand. Diarree kan op zijn beurt worden gedefinieerd als de frequente (>…

Boviene respiratory disease (BRD) is een multifactoriële aandoening die vooral jonge dieren treft en die in het eerste levensjaar van zeer groot belan…

Keratoconjunctivitis sicca of KCS is bij de hond een frequent voorkomend oogaandoening waarbij de traanklieren te weinig tot geen traanvocht producere…

Aangezien de kraamstalperiode de basis legt voor gezonde biggen en vleesvarkens, is het een belangrijk aandachtspunt op ieder zeugenbedrijf.  

Het aan…

Leptospirose is een zoönotische aandoening die kan worden opgelopen door de meeste zoogdieren en bovendien wereldwijd voorkomt. Klinische leptospirose…

Leptospirose wordt veroorzaakt door een vochtlievende, spiraalvormige bacterie en wordt beschouwd als één van de meest geografisch verspreide zoönosen…

Mycoplasma hyopneumoniae is het primair agens van enzoötische pneumonie (EP) (stalhoest), een chronische respiratoire pathologie die zorgt voor grote …

Mycoplasma bovis is een belangrijke runderpathogeen die hoofdzakelijk ademhalingsproblemen, mastitis en artritis veroorzaakt. Deze bacterie wordt echt…

Myxomatose is een belangrijke, vaak fatale ziekte bij konijnen die wordt veroorzaakt door het myxomavirus, een pokkenvirus.

Newcastle disease (ND, pseudovogelpest) is een virusziekte die verschillende vogelsoorten aantast. Bij infectie van pluimvee kan op enkele dagen tijd …

Er zijn heel wat verschillende groepen farmaca die gebruikt kunnen worden voor de pijnbestrijding bij onze huisdieren. Opioïden, ook narcotische analg…

Ornithobacterium rhinotracheale – vaak afgekort als ORT – is een bacterie die zowel bij kippen als kalkoenen problemen veroorzaakt. Soms leiden infect…

Het caniene paraïnfluenzavirus (CPIV) is een erg besmettelijk respiratoir virus en is één van de belangrijkste oorzaken van besmettelijke hondenhoest

Caniene parvovirus is een virus die aanleiding geeft tot een zeer besmettelijke systemische ziekte, vooral bij pups tussen 6 weken en 6 maand oud.

De …

Kattenziekte of feliene panleukemie is een erg besmettelijke systemische ziekte die wordt veroorzaakt door een parvovirus.

De voornaamste symptomen zi…

Parvovirus behoort samen met de porciene enterovirussen tot de zogenoemde SMEDI-virussen. SMEDI staat voor “Stillbirth, Mummification, Embryonic Death…

Ileitis betekent ontsteking van het ileum (laatste deel van de dunne darm), en wordt ook omschreven als PPE (Porcine Proliferatieve Enteropathie (darm…

Het Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) is een zeer besmettelijk virus dat vruchtbaarheidsproblemen en ademhalingsstoornissen k…

Reovirussen zijn van groot belang in de pluimveesector. Ze kunnen bij kippen diverse soorten problemen veroorzaken. Naast klinische uitbraken geeft re…

RHD (rabbit hemorrhagic disease), ook wel VHS (viraal hemorrhagisch syndroom) genoemd, is een ziekte bij konijnen die wordt veroorzaakt door een zeer …

De rode vogelmijt, in de volksmond ook bloedluis genoemd, is een ectoparasiet die zich hoofdzakelijk voedt met het bloed van kippen. De bloedarmoede e…

Atrofische rhinitis – ook wel snuffelziekte genoemd – is een veelvoorkomende, besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen bij het varken. Deze zie…

Teken zijn obligate ectoparasieten die vrijwel over de ganse wereld voorkomen. Ze dragen meer infectieuze agentia over dan eender welke andere geleedp…

Teken zijn obligate ectoparasieten die vrijwel over de ganse wereld voorkomen. Ze dragen meer infectieuze agentia over dan eender welke andere geleedp…

Mastitis is de belangrijkste ziekteproblematiek op melkveebedrijven. Mastitis uit zich onder twee vormen. Bij subklinische mastitis is er sprake van e…

MSD Animal Health wilt u in uw dagelijkse praktijk ondersteunen met middelen die bestemd zijn voor huisdiereigenaars

Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Deze bacterie komt wereldwijd voor en overleeft gemakkelijk in de omgeving…

Vlooien zijn verticaal afgeplatte, bijtende insecten die vaak onze huisdieren worden teruggevonden. Deze ectoparasieten komen het hele jaar door voor …

Vlooien zijn verticaal afgeplatte, bijtende insecten die vaak bij onze huisdieren worden teruggevonden. Deze ectoparasieten komen het hele jaar door v…

Vlooienallergiedermatitis is de meest voorkomende allergie bij honden. In onze streek worden problemen vooral gezien in de zomer en in het tussenseizo…

Vlooienallergiedermatitis is is de meest voorkomende allergie bij katten. In onze streek worden problemen vooral gezien in de zomer en in het tussense…

De laatste jaren is met de intensivering en stijgende productiviteit van de rundveesector de vruchtbaarheidsproblematiek toegenomen. Voornamelijk in d…

Worminfecties komen heel veel voor bij varkens en vaak is de infectiegraad hoger dan gedacht. Een ernstige wormbesmetting heeft vooral negatieve gevol…

Katten kunnen in onze streken heel wat parasieten oplopen. Hoeveel last de dieren daarvan ondervinden is zeer variabel. Vaak vertonen katten vrij wein…