My MSD
Animal Health

Webcast PRRS: samen pakken we het aan!

Vandaag is PRRS nog altijd de meest ingrijpende economische verliespost in de varkenssector. Eradicatie in België op bedijfsniveau is haast niet mogelijk en indien wel, vaak van korte duur. De controle van PRRSV daarentegen is wel mogelijk maar complex en vraagt een gezamelijke aanpak van velen.

Om u te ondersteunen in de controle van PRRSV organiseert MSD Animal Health op 26 september om 19u00 een online webcast met als titel PRRS: samen pakken we het aan!

In een presentatie van 20 minuten willen we u uitleggen hoe een gezamelijke aanpak van PRRS eruit kan zien. Wie is er allemaal bij betrokken? Hoe bepalen we de actiepunten? Waarom hechten we zoveel waarde aan een biggenbatterij vrij van PRRS?

Wat is erg belangrijk om de aanpak succesvol te maken? Hoe meten we de vooruitgang?

De antwoorden op deze vragen worden tijdens de webcast besproken. Nadien is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Programma:

19u Aanvang presentatie

19u20 Tijd voor vragen

19u30 Einde

 

Spreker: Dierenarts Josine Beek

 

Heeft u geen e-mail uitnodiging ontvangen? Schrijf u dan in via onderstaande link.

http://pages.email.msd-animal-health.be/webcast