My MSD
Animal Health

Kies uw diersoorten (min. 1)

Om u te kunnen ondersteunen bij de dagelijkse praktijk, heeft MSD Animal Health een sectie gecreëerd met wetenschappelijke informatie. Deze sectie is gewijd aan ziektes en andere problemen waar u tijdens het uitoefenen van uw beroepen mee te maken kunt krijgen. Van iedere pathologie komen de oorsprong, de symptomen, de diagnose, de behandeling en de preventie grondig aan bod. Daarnaast zijn ook interne en externe links, video’s en afbeeldingen voorzien met als doel de informatie zo volledig mogelijk te maken.
Selecteer via een zoekopdracht uw onderwerp naar keuze met behulp van de filter. 

Filter naar uw noden

Documentatie

Titel Overzicht

Actinobacillus pleuropneumoniae, de veroorzaaker van eenzijdige bloederige longontsteking en borstvliesontsteking (ook wel APP genoemd) kan op varkens…

Bioveiligheid wordt gedefinieerd als "de bescherming van gevoelige dierpopulaties tegen introductie en overdracht van besmettelijke ziekteverwekkers" …

Porcien circovirus type 2 (PCV2) is een virus die endemisch aanwezig is in België. Het is een onderdeel van het Porcien Respiratoir Ziektecomplex (PRD…

Coccidiose komt wereldwijd bij pluimvee voor en wordt veroorzaakt door ééncellige parasieten waarvan de meeste tot het geslacht Eimeria behoren. Eimer…

Biest, ook wel colostrum genoemd, is van essentieel belang voor de passieve immuniteit van kalveren, die immers zonder antistoffen geboren worden. Dez…

Het droogzetten van een koe is het voorbereiden van de koe en haar uier op de volgende lactatie. De droogstand is een zeer belangrijke fase in de lact…

Diarree in de eerste levensdagen wordt ook wel neonatale diarree of geboortediarree genoemd. De symptomen ontstaan bij een onevenwicht tussen de infec…

De ziekte van Glässer is een aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus parasuis. Deze bacterie is verspreid in de varkenspopulatie…

De ziekte van Gumboro of IBD (infectious bursal disease) komt wereldwijd bij kippen voor. Deze aandoening leidt vooral tot aantasting van de bursa, ee…

Intradermale toediening is een nieuwe toedieningsweg voor vaccins die heel wat voordelen biedt op vlak van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselvei…

Infectieuze bronchitis (IB) is een veel voorkomende, zeer besmettelijke ziekte bij kippen. Infectieuze bronchitis komt wereldwijd voor in alle landen …

Vooral in de intensieve melkveesector komen klauwproblemen vaak voor. Dit houdt een serieuze financiële kost in voor de sector, vooral door verminderd…

Infectieuze laryngotracheïtis (ILT) is een virale infectie van het ademhalingsstelsel van pluimvee die vooral bij kippen voorkomt. Tijdens een ILT inf…

Neonatale kalverdiarree is diarree die optreedt bij kalveren jonger dan een maand. Diarree kan op zijn beurt worden gedefinieerd als de frequente (>…

Boviene respiratory disease (BRD) is een multifactoriële aandoening die vooral jonge dieren treft en die in het eerste levensjaar van zeer groot belan…

Aangezien de kraamstalperiode de basis legt voor gezonde biggen en vleesvarkens, is het een belangrijk aandachtspunt op ieder zeugenbedrijf.  

Het aan…

Leptospirose wordt veroorzaakt door een vochtlievende, spiraalvormige bacterie en wordt beschouwd als één van de meest geografisch verspreide zoönosen…

Mycoplasma hyopneumoniae is de bacterie die stalhoest (enzoötische longonsteking; EP) veroorzaakt, een chronische ademhalingsziekte die zorgt voor gro…

Mycoplasma bovis is een belangrijke ziekteverwekker bij het rund die hoofdzakelijk ademhalingsproblemen, mastitis en gewrichtsontsteking veroorzaakt. …

Newcastle disease (ND, pseudovogelpest) is een virusziekte die verschillende vogelsoorten aantast. Bij infectie van pluimvee kan op enkele dagen tijd …

Ornithobacterium rhinotracheale – vaak afgekort als ORT – is een bacterie die zowel bij kippen als kalkoenen problemen veroorzaakt. Soms leiden infect…

Ileitis betekent ontsteking van het ileum (laatste deel van de dunne darm), en wordt ook omschreven als PPE (Porcine Proliferatieve Enteropathie (darm…

Het Porcien Reproductief en Respiratoir Syndroom Virus (PRRSV) is een zeer besmettelijk virus dat vruchtbaarheidsproblemen en ademhalingsstoornissen k…

Reovirussen zijn van groot belang in de pluimveesector. Ze kunnen bij kippen diverse soorten problemen veroorzaken. Naast klinische uitbraken geeft re…

De rode vogelmijt, in de volksmond ook bloedluis genoemd, is een ectoparasiet die zich hoofdzakelijk voedt met het bloed van kippen. De bloedarmoede e…

Atrofische rhinitis – ook wel snuffelziekte genoemd – is een veelvoorkomende, besmettelijke ziekte van de bovenste luchtwegen bij het varken. Deze zie…

Mastitis is de belangrijkste ziekteproblematiek op melkveebedrijven. Mastitis uit zich onder twee vormen. Bij subklinische mastitis is er sprake van e…

Vlekziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. Deze bacterie komt wereldwijd voor en overleeft gemakkelijk in de omgeving…

De laatste jaren is met de intensivering en stijgende productiviteit van de rundveesector de vruchtbaarheidsproblematiek toegenomen. Voornamelijk in d…

Worminfecties komen heel veel voor bij varkens en vaak is de infectiegraad hoger dan gedacht. Een ernstige wormbesmetting heeft vooral negatieve gevol…

Banner Farmer Vet Picture
Contacteer uw dierenarts
Een vraag? Een probleem met uw dier, uw bedrijf?

Denk aan uw dierenarts, hij is er om u te helpen