My MSD
Animal Health

Pluimveesymposium 2018 - Dierenartsen

Geachte dierenarts,


MSD Animal Health nodigt u van harte uit op haar jaarlijks Pluimveesymposium op maandag 17 december te Sint-Martens-Latem.

Waarom?

Om u aan te tonen hoe de rode vogelmijt vandaag het best kan bestreden worden en om u inzicht te geven in de beste manier om
Newcastle Disease uitbraken te voorkomen en te controleren.
Nathalie Sleeckx is betrokken bij nationaal en internationaal bloedluisonderzoek. Daarom is zij de aangewezen persoon om u
doorheen de huidige stand van zaken in de bestrijding ervan te leiden. Gaten in externe en interne bioveiligheid zijn belangrijke
risicofactoren voor herinfestatie met rode vogelmijten. Kristof Van Hoye presenteert zijn ervaringen uit de Belgische praktijk en
geeft u inzicht in een ‘predictiemodel’.
In 2018 werd de pluimveesector geconfronteerd met uitbraken van Newcastle Disease ondanks verplichte vaccinatie. Mieke Steensels
volgt deze evoluties op de voet en geeft u hierover een update vanuit wetenschappelijk oogpunt. Research en Development heeft een
belangrijke taak in de ontwikkeling van werkzame vaccins. Mariëlle van Hulten geeft tekst en uitleg. Peter De Herdt sluit af met de
technieken die beschikbaar zijn om ND vaccins op te sporen bij, al dan niet in-ovo, gevaccineerde kuikens.

Programma

Moderator en dagvoorzitster: Delphine Françoys - MSD AH Belgium

14u00 – Ontvangst

14u25 – Verwelkoming
Stefaan Van Gorp - MSD AH Belgium

14u30 – De rode vogelmijt, stand van zaken
Nathalie Sleeckx - Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel

15u15 – Bioveiligheid rond de rode vogelmijt
Kristof Van Hoye - MSD AH Belgium

15u45 – Pauze

16u15 – vAAvV genotype VIIi in Belgium
Mieke Steensels - Sciensano

17u00 – De ontwikkeling van innovatieve vaccins en hun betekenis voor de bestrijding van hedendaagse stammen van Newcastle disease
Mariëlle van Hulten - MSD AH R&D

17u45 – Beschikbare technieken voor het opsporen van ND vaccins
Peter De Herdt - MSD AH Belgium

18u15 – Wetenschappelijke discussie

18u30 – Diner

Bevestig om erbij te zijn

Gelieve uw aanwezigheid vóór vrijdag 7 december 2018 te bevestigen aan:
Delphine Françoys
Key Account – Marketing Manager Poultry
Bij voorkeur via email: delphine.francoys@merck.com
of via GSM: 0478 / 63 88 94